Płyty OSB

pliki/cpm/artykuly/plyta-osb.jpg

Płyty OSB to płaskoprasowane płyty drewnopochodne o ukierunkowanych wiórach. Wióry płaskie o grubości 0,6-0,8 mm i długości do 140 mm układane są trójwarstwowo, przy czym pasma wiórów w warstwach zewnętrznych ukierunkowane są równolegle do osi głównej płyty, a w warstwie wewnętrznej prostopadle do niej. Prasowanie płyty odbywa się w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa żywic syntetycznych. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji płyta ta charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi, szczególnie wzdłuż osi głównej.

Dostępne wymiary:
Grubość [mm] 8, 9, 10, 12, 15, 18, 22, 25
Szerokość [mm] 1250
Długość [mm] 2500

Wróć