Projekt UE

W ramach realizacji projektu "Innowacyjna linia produkcyjna szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku płyt meblowych" (WND-RPPM.01.01.01-00-080/09) zostały zakupione maszyny: obrabiarka numeryczna CNC, prasa membranowa i ściana lakiernicza, które umożliwiły rozszerzenie oferty firmy o nowe usługi.
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Program

Wróć